Dotační projekty

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb společnosti MANN + HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je Rozšíření centra sdílených služeb pobočky MANN + HUMMEL Service, s.r.o. v Brně. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program Potenciál: Předmětem projektu je rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN + HUMMEL Service s.r.o. Hlavním cílem projektu je pořízení zařízení, HW a SW, které doplní jednotlivé vývojové týmy za účelem růstu jejich výzkumných a vývojových kompetencí. Projekt je financován za podpory EU.