Dotační projekty

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Nové Vsi. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program ICT a sdílené služby: Předmětem projektu je rozšíření centra sdílených služeb pobočky MANN+HUMMEL Service s.r.o. v Brně. Výsledkem projektu bude vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst. ZV projektu budou mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pozicích a nájemné. Projekt je financován za podpory EU.

Program Potenciál: Předmětem projektu je rozšíření technického zázemí pro účely výzkumu a vývoje společnosti MANN+HUMMEL Service s.r.o. Hlavním cílem projektu je pořízení zařízení (hardware a software), které doplní jednotlivé vývojové týmy za účelem růstu jejich výzkumných a vývojových kompetencí. Projekt je financován za podpory EU.