MANN+HUMMEL (CZ) ve Světě průmyslu: „Naše plány se nemění, mění se pouze přístup.”

2020-08-26

V posledním vydání časopisu Svět průmyslu věnovanému tématu „250 manažerů, kteří hýbou průmyslem” se v článku „66 lídrů, kteří mají napilno” objevil také medailonek ředitele našeho výrobního závodu MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. Rostislava Khýra. Přečtěte si navazující rozhovor, ve kterém odpovídá na otázky týkající se dopadů covid-19 a plánů do budoucna.

Nedávno jste převzal z rukou zástupců Sdružení pro automobilový průmysl AutoSAP ocenění Podnik roku 2019. Jak se vám podařilo tohoto úspěchu dosáhnout již podruhé v řadě?

Toto ocenění nás velice mile překvapilo již minulý rok a vůbec jsme neočekávali, že tuto cenu letos obhájíme. Jsme velmi rádi a jsme pyšní, že se nám to podařilo. Nevidím však detaily, jak na tom je naše „konkurence“, a tak neumím obstojně vysvětlit, co stojí za naším úspěchem. Prostě děláme náš business, jak nejlépe umíme, a spokojenost našich zákazníků ukazuje, že to v oblasti filtrace dělat umíme.

Zajímavé bude určitě hodnocení za rok 2020, protože kritéria hodnocení jsou založena na růstu businessu. S výrazným propadem prodejů, a to až ve výši 20 % v porovnání s rokem 2019, budou mít zástupci Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP příští rok těžké hodnocení.

 Stejně jako u ostatních společností vaše plány jistě ovlivnila pandemie koronaviru. Jaké vlastně byly vaše původní plány pro rok 2020 a jak se změnily?

Naším plánem bylo primárně zvýšit provozní dokonalost prostřednictvím implementace LEAN filozofie, a to zejména v oblasti výroby elementů a palivové/olejové filtrace. Dohodli jsme se hned z kraje pandemie, že i přes tento neočekávaný typ krize budeme nadále v LEAN transformaci pokračovat, byť v omezeném módu s ohledem na COVID-19 opatření. Kolegové za to byli rádi. Myslím, že můžeme odvážně predikovat, že se nám naplánované aktivity podaří do konce roku úspěšně dokončit.   

Samozřejmostí, i když s respektem, je pro nás každý rok také rozjezd nové výroby z titulu nových zákaznických projektů. S našimi zákazníky jsme našli cestu, jak nové projekty nastartovat do sériové výroby i přes COVID-19 opatření – především zavřené hranice a omezení cestování pro naše zákazníky a dodavatele. Využili jsme nové progresivní nástroje a metody. Zkušenosti však ukazují, že občasný osobní kontakt je přínosem, a vidíme, že kolegové i naši zákazníci se na něj těší.

COVID-19 nás tedy v našich strategických iniciativách nezastavil. Jen nás donutil zvolit jiné přístupy. Možná ne tak rychle, ale přesto všechny naše strategické iniciativy na rok 2020 budou splněny.

 Spousta podniků nyní řeší problémy spojené s tzv. koronakrizí. Jaké dopady má na vaše činnosti?

I nás koronakrize samozřejmě zasáhla. Největší dopad jsme zaznamenali v měsících březen, duben a květen. Musím ale přiznat, že od června vidíme zlepšení situace, a z pohledu dodávek pro naše zákazníky se nyní pohybujeme v rozmezí 65 – 75 % obvyklých hodnot. Naši zákazníci pro období od září dál predikují zakázky v rozmezí 85 – 95 % původních hodnot. Jsme však velice obezřetní a uvědomujeme si křehkost situace, kterému celý automobilový průmysl čelí.

Business model společnosti MANN+HUMMEL je založen na dodávkách do automobilového průmyslu a druhým výrazným pilířem jsou dodávky našich servisních sad do servisů. Tento model nám přináší relativní stabilitu, protože jsou obvykle dopady na servisní organizace minimální. Korona však ukázala, že i tento typ krize je může značně oslabit - auta, autobusy a nákladní vozy nejezdily několik dlouhých týdnů, a tím se snížila potřeba dodávek našich servisních sad. Díky opožděnému efektu jsme tento dopad viděli v našich číslech v měsících květen/červen. Nyní může s klidným svědomím potvrdit, že oblast servisního businessu je zpět na původních hodnotách.

 Jak jste na nečekané změny, které pandemie přinesla, reagovali?

V první řadě jsme museli ochránit naše zaměstnance, a proto jsme bedlivě sledovali počínání vlády ČR a konzultovali situaci s Krajskou hygienickou stanicí tak, abychom byli vždy plně v souladu s jejich očekáváním při zavádění přísných pravidel zabraňující vnik či rozšíření pandemie v naší společnosti. Musím říct, že opatření, která jsme nastavili, byla zaměstnanci přijata s respektem a zodpovědně.

Samozřejmě i nás se dotkla opatření naších zákazníků, kteří na několik dlouhých týdnů byli nuceni zavřít své výrobní závody. Na tento propad výroby a prodeje jsme se nikdy v žádných scénářích nepřipravovali. Když se ohlédnu zpět, rychlost, kterou jsme na tento nečekaný stav reagovali jako společnost, a to nejen u nás v ČR, ale v celé skupině MANN+HUMMEL, byla obdivuhodná. Podařilo se nám přijmout řadu opatření, jako je ukončení spolupráce zejména s agenturními pracovníky či externími společnostmi, která nám dostatečně pomohla v překlenutí nejtěžšího období. Samozřejmě podpora naší vlády v podobě programu Antivirus nám taktéž výrazně pomohla, protože i přes řadu výše uvedených opatření jsme museli přikročit k relativně velkému rozsahu odstavení výroby.

 Zůstává u vás i za ztížených podmínek prostor pro inovace, automatizaci a podobné trendy?

Stále jsme ve fázi, kdy je pro nás zdravé řízení cash flow společnosti absolutní prioritou. Situace v automobilovém průmyslu vypadá slibně, hlavně co se týče druhé poloviny roku. Ale všichni jsme v kontextu vývoje prvního pololetí více než obezřetní.

Nastavili jsme si interně pravidla pro podporu investic, které jsou vázané na zákaznické projekty, projekty nezbytné z pohledu zdraví či životního prostředí, a také investice s velice rychlou návratností. Při stavbě nových výrobních linek u nových zákaznických projektů je automatizace samozřejmostí. Tady vidím, že i přes vypjatou situaci z pohledu cash flow, my jako společnost stále přemýšlíme obdobně jako před koronakrizí – budoucnost je v automatizaci a robotizaci.