MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s. již podruhé Podnikem roku

2020-08-26

​Náš výrobní závod MANN+HUMMEL (CZ) získal již podruhé titul Podnik roku v automobilovém průmyslu v ČR za rok 2019 v soutěži, která je každým rokem vyhlášena Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP. Umístili jsme se tak mezi třemi nejúspěšnějšími společnostmi v automotive v České republice v kategorii podniků s počtem zaměstnanců nad 250 osob.

Posuzovány byly základní ekonomické výsledky dosažené za rok 2019 a hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií:

  • Hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)
  • Přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč / zaměstnanec)
  • Složené kritérium tržeb
    • meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)
    • tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč / zaměstnanec)

V hodnocení samotném mají všechna kritéria mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií. Do soutěže se v letošním roce zapojilo celkem 80 firem, z toho 53 v kategorii velkých firem a v kategorii menších pak celkem 27 společností.

Spolu s titulem a oceněním jsme získali také skleněnou sošku, kterou na slavnostním vyhlášení výsledku převzali ředitel závodu Rostislav Khýr a obchodní ředitel Miloš Svoboda.

Velké díky patří našim zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto úspěchu nedosáhli.

Děkujeme.